Vanaf heden werd het project mijnZORGTRAJECT stopgezet omdat er geen ondersteuning meer plaatsvindt.

Wij danken de artsen, paramedische zorgverleners en patiënten die hebben deelgenomen.